感化寺見元劉題名

微之謫去千餘里,
太白無來十一年。
今日見名如見面,
塵埃壁上破窗前。

 

Cảm Hoá tự kiến Nguyên, Lưu đề danh

Vi Chi trích khứ thiên dư lý,
Thái Bạch vô lai thập nhất niên.
Kim nhật kiến danh như kiến diện,
Trần ai bích thượng phá song tiền.

 

Dịch nghĩa

Vi Chi đang bị lưu đày cách đây hơn ngàn dặm,
Thái Bạch đã mười một năm chưa lại thăm.
Hôm nay được thấy tên như thấy mặt,
Trên bức tường trước khung cửa sổ đổ nát phủ đầy bụi bậm.


Nguyên, Lưu tức Nguyên Chẩn tự Vi Chi, và Lưu Đôn Chất tự Thái Bạch, là hai bạn thơ thân thiết của Bạch Cư Dị.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vi Chi bị biếm hơn ngàn dặm,
Thái Bạch mười năm chẳng lại thăm.
Nay thấy được tên như thấy mặt,
Trên tường phủ bụi đã nhiều năm.

tửu tận tình do tại
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vi Chi bị biếm xa ngàn dặm
Thái Bạch mười năm chưa lại thăm
Nay thấy tên anh, mừng tựa gặp
Viết trên tường phủ bụi nhiều năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bị biếm Vi Chi ngàn dặm cách
Mười năm Thái Bạch chửa lần thăm
Tên người nay thấy như tương ngộ
Trên bức tường loang nát đổ song

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vi Chi ngàn dặm bị lưu đày,
Thái Bạch mười năm chưa lại đây.
Nay thấy được tên như thấy mặt,
Bức tường song trước bụi tràn đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vi Chi ngàn dặm lưu đày,
Mười năm Thái Bạch chưa ngày thăm đây.
Thấy tên như thấy mặt mày,
Bức tường trước cửa phủ đầy bụi bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Vi Chi ngàn dặm lưu đày
Chục năm Thái Bạch một ngày chưa thăm
Trên tường bụi phủ tháng năm
Thấy tên như đã xa xăm thấy người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời