04/07/2022 09:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Vi Chi kỳ 2
寄微之其二

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:43

 

Nguyên tác

君遊襄陽日,
我在長安住。
今君在通州,
我過襄陽去。
襄陽九里郭,
樓堞連雲樹。
顧此稍依依,
是君舊遊處。
蒼茫蒹葭水,
中有潯陽路。
此去更相思,
江西少親故。

Phiên âm

Quân du Tương Dương nhật,
Ngã tại Trường An trú.
Kim quân tại Thông châu,
Ngã quá Tương Dương khứ.
Tương Dương cửu lý quách,
Lâu điệp liên vân thụ.
Cố thử sảo y y,
Thị quân cựu du xứ.
Thương mang Kiêm Hà thuỷ,
Trung hữu Tầm Dương lộ.
Thử khứ cánh tương tư,
Giang tây thiếu thân cố.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngày anh đi Tương Dương
Tôi vẫn ở Trường An
Nay anh sang châu Thông
Tôi lõng nhõng Tương Dương.
Tương Dương chín xóm ngoại thành
Tường xiêu ôm âp cây cành liền mây
Thử nhớ lại gần gần như vậy
Đúng là đây xứ cũ  anh sang
Kiêm Hà buôn bán rộn ràng
Tầm Dương chính giữa, dọc ngang ít nhà
Nhớ thương chỉ thế khi xa
Giang Tây thiếu vắng người ta muốn tìm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Ký Vi Chi kỳ 2