答微之

君寫我詩盈寺壁,
我題君句滿屏風。
與君相遇知何處,
兩葉浮萍大海中。

 

Đáp Vi Chi

Quân tả ngã thi doanh tự bích,
Ngã đề quân cú mãn bình phong.
Dữ quân tương ngộ tri hà xứ,
Lưỡng diệp phù bình đại hải trung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Đầy vách chùa thơ tôi anh viết
Khắp bình phong tôi chép bài anh
Gặp nhau, vội biệt sao đành
Hai cành bèo nổi biển xanh sóng đùa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bác chép thơ tôi, chùa vách biếc,
Tôi ghi văn bác kín bình phong.
Cùng ai hội ngộ, nơi nào biết,
Hai cánh bèo trôi giữa sóng lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tôi đề thơ bạn kín bình phong
Bạn chép thơ tôi kín vách tăng
Chẳng biết nơi đâu mình gặp gỡ
Bèo trôi hai lá biển muôn trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên vách chùa thơ tôi ông hoạ
Khắp bình phong tôi gá thơ ông
Nơi đâu sẽ gặp nhau cùng
Bèo xanh hai cánh đại dương trôi hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bác chép thơ tôi chùa vách phòng,
Tôi đề văn bác kín bình phong.
Cùng ngài tương ngộ, nơi nào biết,
Hai cánh bèo trôi biển sóng lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thơ tôi bác chép vách chùa,
Tôi đề văn bác đầy vừa bình phong.
Cùng ngài gặp biết chốn không,
Bèo trôi hai cánh biển đông sóng dồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Bình phong tôi chép văn anh
Vách chùa đề bút anh dành thơ tôi
Nơi nào hội ngộ kết đôi
Bèo xanh hai cánh nổi trôi biển cồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời