憶元九

渺渺江陵道,
相思遠不知。
近來文卷裏,
半是憶君詩。

 

Ức Nguyên Cửu

Diểu diểu Giang Lăng đạo,
Tương tư viễn bất tri.
Cận lai văn quyển lý,
Bán thị ức quân thi.

 

Dịch nghĩa

Đường thuỷ tới Giang Lăng xa vời vợi,
Có nhớ nhau, mà xa quá chắc chẳng hay biết.
Mới đây được đọc quyển thơ,
Trong đó bài của bác tôi đã thuộc lòng một nửa rồi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vời vợi đường Giang Lăng
Nhớ mấy cũng chẳng thông
Mới đây đọc thơ bác
Một nửa đã thuộc lòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Lăng vời vợi đường xa
Nhớ nhau cho mấy chắc là đã hay
Mới vừa đọc quyển thư ai
Nỗi niêm nên cũng thuộc ngay nửa phần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Lăng đường thuỷ xa vời,
Nhớ nhau xa quá chắc thời đã hay.
Mới đây đọc quyển thơ nầy,
Nỗi lòng cùng bác thuộc ngay nửa phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Lăng sông nước thật xa thay!
Xa quá nhớ nhau chắc khó hay.
Mới đọc quyển thơ nầy của bác,
Lòng cùng bác thuộc nửa phần ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Giang Lăng đường thuỷ xa xôi
Nhớ nhung cách trở chắc thôi biết gì
Mới đây đọc cuốn Đường thi
Nửa bài của bạn tôi ghi tạc lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời