12/08/2022 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Nguyên Cửu
憶元九

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 12:32

 

Nguyên tác

渺渺江陵道,
相思遠不知。
近來文卷裏,
半是憶君詩。

Phiên âm

Diểu diểu Giang Lăng[1] đạo,
Tương tư viễn bất tri.
Cận lai văn quyển lý,
Bán thị ức quân thi.

Dịch nghĩa

Đường thuỷ tới Giang Lăng xa vời vợi,
Có nhớ nhau, mà xa quá chắc chẳng hay biết.
Mới đây được đọc quyển thơ,
Trong đó bài của bác tôi đã thuộc lòng một nửa rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vời vợi đường Giang Lăng
Nhớ mấy cũng chẳng thông
Mới đây đọc thơ bác
Một nửa đã thuộc lòng
[1] Tên huyện, thuộc tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Ức Nguyên Cửu