24/07/2024 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Vi Chi
答微之

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 16:26

 

Nguyên tác

君寫我詩盈寺壁,
我題君句滿屏風。
與君相遇知何處,
兩葉浮萍大海中。

Phiên âm

Quân tả ngã thi doanh tự bích,
Ngã đề quân cú mãn bình phong.
Dữ quân tương ngộ tri hà xứ,
Lưỡng diệp phù bình đại hải trung.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Đầy vách chùa thơ tôi anh viết
Khắp bình phong tôi chép bài anh
Gặp nhau, vội biệt sao đành
Hai cành bèo nổi biển xanh sóng đùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Đáp Vi Chi