同李十一醉憶元九

花時同醉破春愁,
醉折花枝作酒籌。
忽憶故人天際去,
計程今日到梁州。

 

Đồng Lý Thập Nhất tuý ức Nguyên Cửu

Hoa thời đồng tuý phá xuân sầu,
Tuý chiết hoa chi tác tửu trù.
Hốt ức cố nhân thiên tế khứ,
Kế trình kim nhật đáo Lương châu.

 

Dịch nghĩa

Ngày hoa (tức ngày xuân) cùng say để xua tan đi nỗi sầu,
Say bẻ một nhành hoa làm thẻ rượu.
Chợt nhớ tới bạn xưa đang bước bên trời,
Tính ngày tihf hôm nay đã phải đến Lương châu.


Nguyên Cửu tức Nguyên Chẩn 元稹, bạn thân của Bạch Cư Dị. Năm Nguyên Hoà thứ 4 (809), Nguyên Chẩn phụng mệnh đi Đông Xuyên. Bạch Cư Dị tại Trường An, cùng em là Bạch Hành Giản 白行簡 và Lý Tiêu Trực 李杓直 (trong tiêu đề ghi là Lý Thập Nhất) lên sông Khúc chơi xuân, rồi đến nhà Tiêu Trực uống rượu, nhớ tới Nguyên Chẩn mà làm bài thơ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngày hoa say khướt phá xuân sầu,
Thẻ rượu hái về một nhánh đâu.
Bỗng nhớ cố nhân nơi viễn xứ,
Hôm nay đã phải đến Lương châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Giải mối sầu xuân hãy cùng say,
Thẻ rượu,ta dùng nhánh hoa thay.
Chợt nhớ cố nhân nơi xa thẳm,
Lương Châu bạn đến nội trong ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Say cùng hoa nở, phá sầu xuân,
Tuần rượu, bẻ hoa để đếm lần.
Chợt nhớ bên trời người bạn cũ,
Lương Châu, nay hẳn đã dừng chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Cùng hoa say phá Xuân sầu,
Bẻ ngay một nhánh hoa hầu không quên.
Cố nhân xa nhớ bạn hièn,
Lương Châu quyết phải đến liền hôm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trao đổi

Khi hoa nở cùng nhau uống rượu say sưa để xua đi nỗi buồn mùa xuân, say rồi bẻ cành hoa để làm thẻ rượu, chợt nhớ đến người bạn xưa đi xa tận chân trời, tính lộ trình hôm nay (bạn ấy) đã đi đến Lương châu rồi.

Đọc bài thơ hiểu nghĩa như thế, xin được góp ý.


計程 jì chéng:tính đoạn đường đi(計算路程)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

sai sót

Quả thực câu cuối mình đã hiểu sai chút. Xin cảm ơn bạn, mong trao đổi thêm :)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày xuân luý tuý giải sầu xuân
Say bẻ cành hoa đếm biết chừng
Chợt nhớ người xưa đang xứ lạ
Lương Châu nay hẳn bước chân dừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu giải sầu bên hoa cùng uống
Được vài tuần say muốn bẻ hoa
Bạn thân bỗng nhớ đi xa
Lương Châu nay hẳn đã là tới nơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng hoa say khước đuổi xuân sầu,
Say bẻ nhành hoa đếm rượu bầu.
Chợt nhớ bạn xưa đang khuất bóng,
Tính ngày nay phải đến Lương châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng hoa say đuổi xuân sầu,
Nhành hoa say bẻ đếm bầu rượu say.
Bạn xưa chợt nhớ những ngày,
Lương châu phải đến tính nay đúng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối