28/05/2024 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung độc Nguyên Cửu thi
舟中讀元九詩

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 26/12/2010 06:03

 

Nguyên tác

把君詩卷燈前讀,
詩盡燈殘天未明。
眼痛滅燈揂闇坐,
朔風吹浪打船聲。

Phiên âm

Bả quân thi quyển đăng tiền độc,
Thi tận đăng tàn thiên vị minh.
Nhãn thống diệt đăng do ám toạ,
Sóc phong xuy lãng đả thuyền thanh.

Dịch nghĩa

Lấy quyển thơ của ông để trước đèn đọc
Đọc hết thơ, đèn lụn bấc, mà trời chưa sáng
Mắt mỏi, tắt đèn ngồi trong bóng tối [để nhớ tới ông]
Gió bấc thổi sóng vỗ vào mạn thuyền tiếng nghe lao xao

Bản dịch của Phụng Hà

Trước đèn cầm đọc quyển thơ ông,
Hết tập nến tàn chửa rạng đông.
Mắt mỏi tắt đèn ngồi trong tối,
Mạn thuyền sóng vỗ gió bấc lồng.
Nguyên Cửu tức Nguyên Chẩn, bạn thân của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Chu trung độc Nguyên Cửu thi