代鄰叟言懷

人生何事心無定,
宿昔如今意不同。
宿昔愁身不得老,
如今恨作白頭翁。

 

Đại lân tẩu ngôn hoài

Nhân sinh hà sự tâm vô định,
Túc tích như kim ý bất đồng.
Túc tích sầu thân bất đắc lão,
Như kim hận tác bạch đầu ông!

 

Dịch nghĩa

Người ta ở đời, tại sao tâm trí không nhất định?
Ngày trước với bây giờ ý nghĩ khác nhau
Ngày trước thì buồn mình không được lên cụ
Bây giờ lại bực mình phải làm ông lão bạc đầu!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Người đời tâm ý đổi thay,
Ý xưa cùng với ngày nay chẳng đồng.
Xưa buồn chửa được thành ông,
Ngày nay lại bực là ông bạc đầu!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người đời sao lại dạ không chừng
Thuở trước bây giờ ý chẳng đồng
Thuở trước buồn thân chưa đắc lão
Bây giờ hận đã bạc đầu ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vì sao thay đổi lòng người?
Người xưa suy nghĩ khác người đời sau
Xưa buồn chẳng được già mau
Nay đầu bạc trắng lại sầu già nua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yesterday

Con người tâm tính dễ lung lay
Lúc nghĩ đằng kia lúc thế này
Thuở bé thường cầu mong chóng lớn
Giờ nhìn tóc bạc chợt buồn vây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đời tâm trí đổi thay?
Khác nhau suy nghĩ xưa nay vẫn thường.
Ngày xưa chưa lão mình buồn,
Bây giờ lại bực sớm vương bạc đầu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người đời tâm trí sao thường thay?
Ý nghĩ khác nhau trước tới nay.
Ngày trước buồn mình không được lão,
Bây giờ lại bực sớm đầu phai!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]