Dưới đây là các bài dịch của Yesterday. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Yesterday

Oanh chuyền nhành liễu líu lo vang
Có vút trời xanh trắng một hàng
Tây Lĩnh ngoài song hoài tuyết phủ
Đông Ngô thuyền xếp dặm muôn ngàn.

Ảnh đại diện

Thanh minh (Đỗ Mục): Bản dịch của Yesterday

Thanh minh lất phất hạt mưa rơi
Lữ khách chồn chân dạ rối bời
Ghé hỏi mục đồng đâu quán rượu
Thưa rằng Hoa Hạnh phía chân trời

Ảnh đại diện

Hồng anh vũ (Thương Sơn lộ phùng) (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Yesterday

An Nam xa tiến vẹt lông hồng
Rực đỏ như đào giọng trẻo trong
Lý luận văn tài cao khó đoán
Thương thay suốt kiếp nhảy trong lồng

Ảnh đại diện

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 2 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Yesterday

Nam thành man mác phủ Đan Dương
Phía bắc trông xa mây Sở dường
Tiễn khách lầu cao say ngại chén
Vỗ bờ sông lạnh sáng trăng sương

Ảnh đại diện

Đại lân tẩu ngôn hoài (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Yesterday

Con người tâm tính dễ lung lay
Lúc nghĩ đằng kia lúc thế này
Thuở bé thường cầu mong chóng lớn
Giờ nhìn tóc bạc chợt buồn vây

Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Yesterday

Tháng tư hương sắc đã phai tàn
Chùa núi hoa đào nhuỵ hé đang
Còn dỗi xuân rời không giã biệt
Ngờ đâu xuân kiếm cảnh thanh nhàn

Ảnh đại diện

Đông dạ văn trùng (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Yesterday

Dế sầu nức nở thảm hơn thu
Đến kẻ vô tư cũng thấm buồn
Ta đã già rồi nên chẳng sợ
Tuổi xanh nghe sẽ... bạc đầu luôn

Ảnh đại diện

Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết) (Lý Ích): Bản dịch của Yesterday

Hồi Nhạc cát tràn tựa tuyết pha
Thụ Hàng trăng sáng chiếu sương sa
Vi vu sáo trổi từ đâu vẳng
Lắm kẻ chinh nhân lại nhớ nhà

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Yesterday

Ngày này năm trước cũng nơi đây
Rực rỡ đào hoa dáng ngọc bày
Dáng ngọc bây giờ thôi mất biệt
Hoa đào lơi lả gió xuân bay

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]