代鄰叟言懷

人生何事心無定,
宿昔如今意不同。
宿昔愁身不得老,
如今恨作白頭翁。

 

Đại lân tẩu ngôn hoài

Nhân sinh hà sự tâm vô định,
Túc tích như kim ý bất đồng.
Túc tích sầu thân bất đắc lão,
Như kim hận tác bạch đầu ông!

 

Dịch nghĩa

Người ta ở đời, tại sao tâm trí không nhất định?
Ngày trước với bây giờ ý nghĩ khác nhau
Ngày trước thì buồn mình không được lên cụ
Bây giờ lại bực mình phải làm ông lão bạc đầu!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Người đời sao nghĩ vẩn vơ?
Tấm lòng khi trước bây giờ khác nhau.
Trước buồn chẳng được sống lâu,
Nay làm ông lão bạc đầu lại chê!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Người đời ý nghĩ sao đổi thay?
Tấm lòng lúc trước khác ngày nay.
Trước hận bởi mình chưa lên lão,
Nay hận sao đầu đã trắng phau.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hồng Thuỷ

Người đời tâm trí thường vô định
Ngày trước, bây giờ nghĩ khác nhau
Trước thì buồn bực chưa lên lão
Giờ hận rằng sao sớm bạc đầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhân sinh hà cớ tâm không định,
Ngày trước ngày nay ý bất đồng.
Lúc trước thân sầu chẳng được lão,
Hận nay, đầu bạc đã thành ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Người đời tâm ý dễ đổi thay,
Thuở trước lại không giống buổi này.
Thuở trước sầu mình chưa lên lão,
Như nay hận sớm bạc đầu thay!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Người đời sao cứ nghĩ vu vơ?
Ý trước lại không giống buổi giờ
Lúc trước sầu chưa nên bậc lão
Còn nay hận tóc sớm bạc phơ!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Người đời tâm ý không như nhất,
Nỗi lòng lúc trẻ, lúc già khác nhau
Trẽ mong sao được ống lâu
Già thì ôm hận mái đầu bạc phơ

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lòng người thay đổi biết ra sao
Lúc trước bây giờ ý trái nhau !
Trước thích uy nghi vai lão bá
Nay lo già sụm bạc đầu mau !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cớ sao người thế lòng không định?
Thuở trước, bây giờ ý khác nhau.
Thua trước buồn vì chưa bậc cụ,
Bây giờ ngán nỗi bạc đầu râu!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Người đời tâm chí đổi mau,
Mỗi thời một khác, trước sau không đồng.
Ngày xưa buồn chẳng nên ông,
Ngày nay bực dọc làm ông bạc đầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối