垂白

垂白馮唐老,
清秋宋玉悲。
江喧長少睡,
樓迥獨移時。
多難身何補,
無家病不辭。
甘從千日醉,
未許七哀詩。

 

Thuỳ bạch

Thuỳ bạch Phùng Đường lão,
Thanh thu Tống Ngọc bi.
Giang huyên trường thiếu thuỵ,
Lâu quýnh độc di thì.
Đa nạn thân hà bổ,
Vô gia bệnh bất tì (từ).
Cam tòng thiên nhật tuý,
Vị hứa Thất ai thi.

 

Dịch nghĩa

Đầu bạc như ông Phùng Đường,
Vào lúc trời thu trong thì buồn như Tống Ngọc.
Trên sông ồn ào nên thường ít ngủ,
Lầu chật nên chỉ một mình đi lại.
Nhiều tai biến quá thân sao mà khoẻ được,
Đã không có nhà mà bệnh nào có tha,
Đành theo ngàn ngày say khướt,
Chưa làm được lối thơ kêu buồn.


(Năm 766)

Tiêu đề có bản chép là Bạch thủ 白首.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Như Phùng Đường đầu bạc,
Cùng Tống Ngọc buồn thu.
Sông ồn nên ít ngủ,
Lầu chật phải co ro.
Lắm nạn thân nào khoẻ,
Không nhà, bệnh chẳng tha.
Đành phó ngàn ngày xỉn,
Than đời thơ chưa ra.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phùng Đường đầu bạc như ông,
Buồn như Tống Ngọc trời trong thu vàng.
Trên sông ít ngủ ồn vang,
Một mình đi lại lầu đang chật mà.
Thân nhiều nạn khoẻ sao ra,
Thân đang có bệnh mà nhà cũng không,
Ngàn ngày say khướt đành lòng,
Chưa làm được lối thơ xong kêu buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như Phùng Đường tóc buông bạc trắng
Thu trong buồn như Tống Ngọc kia
Sông ồn ít ngủ canh khuya
Căn lầu khác lạ chỉ đi một mình
Nhiều tai biến sao thân khoẻ được
Đã không nhà nào tật bệnh tha
Nên ngàn ngày cứ say sưa
Bảy thương thơ đó vẫn chưa quen làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời