15.00
73 bài thơ
Tạo ngày 19/06/2006 16:34 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/05/2009 21:28 bởi Vanachi
"Như sương" là một tập thơ xuất bản nhân dịp kỷ niệm 49 ngày mất của Bùi Giáng, NXB Trẻ 1998.