Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2006 17:01

Em đi có lẽ cũng vì
Bởi không đi cũng có người đi thay

Cậy em em ở lại nhà
Chịu chơi thay thế ruột rà máu me

Giữa đường đứt gánh hoa huê
Cành chim lá gió sơn khê dịch hành

Lên đường chị sẽ bước nhanh
Qua cầu dịch thể tựu thành dịch thân

Phong tình cổ lục tơ trần
Trước đèn lần giở chuyên cần năm canh

Mai sau chia ngọn xẻ ngành
Em từ bốn biển em thành năm châu.