25.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2006 13:37

Giỗ tộc năm nay đủ lớp người
Sum vầy chen chúc một mười mươi
Bà con chú bác hàng loạt nhánh
Thân thích dượng cô ngoại nội Bùi
Ở lại quê hương trì trọng nhẫn
Ra đi khách địa ngậm thay ngùi
Cháu con dâu rễ thành đại tập
Cảm động đười ươi cũng sụt sùi.