Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2006 16:44

Uống ly rượu cuối cùng này
Gẫm bao ngày tháng đã dày công phu

Công lao dai dẳng trầm phù
Xiết bao tuế nguyệt đắp bù tháng năm

Đền bù xiết kể bao lăm
Đáp đền muôn một trăm năm dại khờ

Khờ như dại, dại như thơ
Dại không biết thẹn trơ trơ điên cuồng

Tuổi giờ đã xế bóng buông
Xế chiều đủng đỉnh không buồn không vui

Chỉ nghe tim máu sụt sùi
Từng từng tưởng niệm nửa vui nửa buồn

Đi về mộng mỵ một muôn
Còn nghe rớt hột mưa nguồn đầu hoa.