Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2006 16:41

Bây giờ tờ mới đổi tên
Vẫn tên tờ giấy mà chênh vênh nhiều

Tử sinh một cuộc giấn liều
Chịu chơi gay cấn đến điều tan hoang

Đến điều rất mực rã tan
Xuân xanh mộng mỵ dã man máu hồng

Đá vàng thiết thạch vời trông
Nguyên tiêu đầu ngọn vun trồng gãy đôi

Cậy em em có chịu lời
Ngồi lên ngay ngắn nghe đời phân bua

Ngữ ngôn âm thiếu điệu thừa
Đi trời hy vọng đi mùa đăm chiêu

Tử sinh liều giữa xế chiều
Hoàng hôn vĩnh dạ ngọn triều buông lung.