24.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2006 16:56

Em đi từ đỉnh mộng đầu
Một mình anh ở mang sầu trăm năm

Em từ vô tận xa xăm
Trùng lai chất vấn: từ trăm năm nào

Lẽ rằng từ bấy tới bao
Tới bây giờ vẫn muôn màu trăm năm

Mỗi năm mỗi một đêm rằm
Là đêm thứ nhất nguyệt rằm nguyên tiêu

Trăm năm nào có bao nhiêu
Xiết bao muôn vẻ nguyên tiêu một màu

Em đi từ tỉnh mộng đầu
Mình anh ở lại vẽ màu trăm năm

Vẽ xong anh sẽ về thăm
Những thôn xóm cũ giữa lòng Miền Nam

Miền Nam ở giữa tấm lòng
Vô bờ bến của Cửu Long Sài Gòn

Em đi có mất có còn
Trở về có thấy Sài Gòn đẹp ra ?