Mây bay đầu núi đầu rừng
Bay về thung lũng chợt dừng bình nguyên
Bao năm ngóng biết bao miền
Những mây mọi nẻo về yên nghỉ từ...
Những từ tôi biết tương tư
Rượu mừng khách chúc đất trời bao dong
Mây là trời đất tấm lòng
Mưa là trời đất đèo bòng với nhau
Bài thơ viết trước viết sau
Gửi tình mây gió cho màu hương mai
Một mai hoa nở ngàn mai
Niệm tình hoa cúc thương hoài mùa thu
Rượu mừng chén tạc chén thù
Chén hôm trước đợi chén chờ hôm sau
Mây theo gió thổi về mau
Bây giờ tiễn biệt mai sau trùng phùng
Cùng em cố quận sẽ cùng
Xiết bao tâm sự điệp trùng tái sinh.