Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2006 16:55

Đại ca có biết hay không
Cái gì xấu nhất ở trong cõi đời

Đầu tiên cái ấy lôi thôi
Lè nhè nói nhảm không đuôi không đầu

Hoặc là đuôi có đầu không
Hoặc là đầu có đuôi không có gì

Có không cũng chỉ bởi vì
Đầu tiên cái đó thuộc tùy cái không

Em đi đắm đuối tấm lòng
Sắt son thể hiện trong vòng lầu xanh

Vòng ngoài rất mực long lanh
Vòng trong vô tận buồn tênh lạ lùng

Trong ngoài nung nấu tình chung
Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề

Thưa em em hãy nói nghe
Từ đâu em đến đề huề em đi ?.