Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 21/06/2006 11:05

Mừng ngày tái ngộ tiêu tao
Chỉn e còn mãi xiết bao mất hoài

Trông vời đất cũ phôi thai
Xiết bao tình tự tháng ngày đi qua

Còn đây còn mất cũng là
Còn trong nghĩa nặng mất ra tình sầu

Trong ngoài còn mất đi đâu
Cũng xin quy họp tiêu dao du hành.