Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2006 15:35

Vải thô gấm vóc lụa là
Niệm tình thiết thể thực thà thổ nghi

Đường xa vắng một mình đi
Canh khuya một đời nghi vấn đời

"Kê minh mao điếm nguyệt
Nhân tích bản kiều sương"

Cất mình qua ngọn miêu cương
Tường hoa rẽ lá lần đường về Tây

Mịt mù dặm cát đồi cây
Đợi chờ em nói lời này mai sau

Một lời chẳng nghĩa là bao
Dẫu lời không tiếng lẽ nào không nghe ?