Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2006 13:38

Thấy chú điên ta ngượng cho chú
Thấy ta cuồng chú ủ rủ nhìn ta

Chú buồn bã chú đi xa
Tìm hoa kiếm lá sương sa đầu rừng

Rồi chú bảo đừng rầu đầu rú
Vì cuối truông còn chú hùm thiêng

Chuyên môn dạo gót ngày đêm
Chập chờn kín đáo liên miên rình dò

Chờ cơ hội lần mò tới sát
Bất thình lình xòe toạc vuốt nanh

Hỡ ơi thân thể dụm dành
Người yêu chưa thuận đã thành nạn nhân

Của beo cọp vuốt nanh rất nhọn
Bẻ cổ người gọn lỏn như chơi

Người yêu góc bể chân trời
Luống công khóc lóc bồi hồi ngày đêm

Thao thức mãi, chạy tìm kiếm mãi
Gặp người quen hớt hải hỏi han

Người ơi có biết rõ ràng
Chồng tôi đi biệt nẻo đàng nào đâu

Chỉ giùm giúp, rừng sâu rú thẳm
Cũng quyết tâm đăm đắm lao đầu

Vào nguy ra hiểm ngõ hầu
Tìm cho thấy lại ví dầu ra ma

Ma gặp quỷ là ma tốt số
Quỷ bây giờ đang ở bụng beo

Hùm thiêng bao tử ngặt nghèo
Đèo bòng đến chết cũng đèo bòng chơi.