Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2006 04:09

Đầu chưa ráo máu chơi ráo riết
Bảy mươi ba tuổi điên lừng khừng
Em đã ra đi đi trước mắt
Anh còn ngồi khóc khóc sau lưng
Cuộc tình gạn kể nhiều phức tạp
Câu chuyện phanh phơi lắm ngại ngùng
Em nguýt em lườm giờ ly biệt
Chúc em hạn phúc đến muôn trùng.