14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2006 17:00

Bình minh chưa nốc rượu vào
Lời ăn tiếng nói điệu chào hào hoa

Về sau nốc cạn ly bôi
Trở về bê bối by lôi nghìn nghìn

Ông từ viễn biệt quê xa
Quảng Nam hồn hậu đậm đà Duy Xuyên

Ông từ viễn cõi biệt miền
Thượng thừa thành tựu tiên điên bạt ngàn

Thượng thừa vân thạch thênh thang
Đi về chật đất lầm than ngút trời

Chào Bòa, bà cụ giòa ôi!
Bòa người Sa Đéc tôi quê Quoảng Nồm.