Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2006 16:49

Chiều nay nhớ những chiều nào
Chiều nào cố quận chiều nào tha phương

Tha phương cố quận bình thường
Nửa dường như mộng nửa dường như mơ

Ngày đêm nhớ những bao giờ
Những xa lăng lắc tặng thơ láng giềng

Bài thơ tứ đảo tam điên
Điên hoàng đảo phụng điên nghiêng nghiêng đời.