Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2006 16:44

Tình điên ấy ít nhiều em có thấy
Rất nhiều lần em có thấy có nghe
Có nghe nói rằng Trích Thiên thuở ấy
Có nghe rằng Phạm Thái thuở nào
Họ nốc rượu lu bù em có biết
Bởi vì sao mà tự diệt đời mình

"Một tập thơ sầu ngâm sảng sảng
Vài nai rượu kếch ních tỳ ty
Chết về Tiên Bụt cho xong kiếp
Đù ỏa trần gian! sống mãi chi"
(Phạm Thái)

"Ta hăm hở chí trai hồ thỉ
Bởi đợi tình nên nấn ná nhân duyên
Nàng điêu linh thân gái liễu bồ
Vì giận phận hóa ngang tàng tính mệnh..."
(Phạm Thái khóc Trương Quỳnh Như)

Và Lý Bạch trích tiên cách biệt
Mười trăm năm ai biết vì sao
Còn nguyên thể thái thuở nào
Dương Phi có lẽ ? khơi mào tình điên
Cho ngài Lý Bạch Trích Tiên
Thanh Bình Điệu ấy còn nguyên tạc hình
Hình của mộng điên tình đắm đuối
Thể của Thân thần muội mê tiên
Ẩn tình mật ngữ u uyên
Làm sao che đậy trích tiên điên tình
" Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng
(............ )
" Nhất chi nùng diễm lộ ngưng hương
Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường... "
" Trường Tương Tư " đoạn trường ai biết
Dương Quý Phi nào biết nào hay ?
Ái ân chỉ có ngần này
Còn chăng mộng tưởng đợi ngày tái sinh
" Trường Tương Tư - tại Trường An
(... )
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan
Thiên trường lộ viễn hồn phi khổ
Mộng hồn bất đáo quan sơn nan...
(... )
"Tích thời hoành ba mục
Kim tác lưu lệ tuyền... "

( Xưa kia mắt liếc đưa tình
Ngày nay chín suối suối tình lệ tuôn )
Tích thời hoành ba mục
Kim tác lưu lệ tuyền
Đường xa trời đất cách ngăn
Quan san nghìn dặm mộng hồn nát tan
Nùng diễm ngưng hương lộ nhất chi
Đoạn trương vân vũ Vu Sơn uổng
Y thường vân tưởng hoa dung tưởng
Phất hạm xuân phong bạch lộ nùng

"Dao chém nước, nước càng xuôi chảy
Rượu tiêu sầu, sầu lại phanh phơi
Ở đời chả thích thì thôi
Ngày mai xỏa tóc rong chơi chèo thuyền"
(Trừu đao đoạn thủy, thủy cách lưu
Cử bôi tiêu sầu, sầu cách sầu
Nhân sinh tại thế bất xứng ý
Minh triêu tán phát lộng biên chu)
(Lý Bạch)