Chiều nay gặp lại chiều nào
Chiều vàng óng ả chiêm bao lan tràn

Chiều lộng lẫy mộng thênh thang
Màu vàng gợi nhớ huy hoàng nắng mai

Nắng vàng ôi! nắng lung lay
Vàng thay nắng sớm! Vàng thay nắng tà

Suối vàng ắt sẽ nhận ra
Màu vàng vô tận của ta nhìn mình

Những chiều say rượu lặng thinh
Nhìn mây vàng nhớ bóng hình những ai

Buông xuôi nửa tiếng thở dài
Những ai hình phạt những ai bóng nhòa

Những người mộng tưởng thiết tha
Những người mất hút mây xa cuối trời

Chiều nay chẳng biết ai mời
Ly đầy rượu đỏ yêu đời hơn đau

Điên chơi cho bớt điên đầu
Điên đầu cho bớt điên rầu rĩ chơi.