Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2006 17:01

Vui buồn chẳng lẽ nói ra
Buồn vui há dễ lân la tâm tình

Buồn vui không nên nói ra
Nói ra xúc phạm tới ta tới người

Nói ra sợ chúng bạn cười
Nói vào sợ gã đười ươi xầm xì

Nói ra nên nói cái gì
Cái gì có thể tùy nghi nói vào

Nói vào nên nói cái chi
Vào ra nên nói cái gì bâng quơ

Yêu nhau thắm thiết một giờ
Rồi sau giờ đó bất ngờ thù nhau

Nói ra sợ mích lòng nhau
Thì thôi nho nhỏ nói vào đủ nghe.