Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: biên tái (187)

Đăng bởi Hà Như vào 17/11/2012 11:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/11/2013 14:58

邊上聞胡笳其一

何處吹笳薄暮天,
塞垣高鳥沒狼煙。
遊人一聽頭堪白,
蘇武曾經十九年。

 

Biên thượng văn Hồ già kỳ 1

Hà xứ xuy già bạc mộ thiên,
Tái viên cao điểu một lang yên.
Du nhân nhất thính đầu kham bạch,
Tô Vũ tằng kinh thập cửu niên.

 

Dịch nghĩa

Trời gần tối, nơi nào cất lên tiếng kèn Hồ,
Tường thành biên ải chim bay cao che khuất khói phân sói.
Khách đến thăm biên ải nghe tiếng khèn khiến đầu trắng ra,
Thế mà ông Tô Vũ đã từng ở mười chín năm.


Hồ già là nhạc khí thổi hơi của dân tộc thiểu số phương bắc Trung Hoa, tương truyền do Trương Khiên du nhập từ Tây Vực về từ đời Hán. Âm thanh lạnh và bi thương, qua nhiều lần cải tiến, nhất là của Lý Diên Niên, nổi tiếng nhát là "Hồ già thập bát phách" của Thái Văn Cơ (Từ nguyên).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Bỗng đâu chiều vẳng tiếng kèn Hồ
Ải vắng, chim che khói mịt mờ
Khách đến nghe qua đầu bạc trắng
Đừng quên năm tháng của Ông Tô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trời tối kèn Hồ vọng xứ mô
Chim cao nào thấy khói nguy cơ.
Một nghe khách lạ đầu thêm bạc
Mười chín năm dài... khiếp họ Tô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời tối nơi đâu vọng tiếng kèn
Chim cao mờ mịt khói tường biên
Khách nghe một khúc đầu phơ bạc
Tô Vũ nơi nầy mấy chục niên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời xế chiều nghe kèn lá thổi
Chim bay cao, không khói vương lầu
Nghe một tiếng, muốn bạc đầu
Họ Tô mười chín năm sầu ai hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Kèn lá thổi đâu chiều nhạt ánh
Chim cao thành ải khói lang tàn
Thoạt nghe lữ khách đầu thành trắng
Tô Vũ trải đây mười chín năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cất lên gần tối tiếng kèn Hồ,
Biên ải chim che khuất khói mờ.
Khách đến nghe khèn đầu muốn bạc,
Năm dài mười chín phục ông Tô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời