25/09/2022 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biên thượng văn Hồ già kỳ 1
邊上聞胡笳其一

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Hà Như vào 17/11/2012 11:25

 

Nguyên tác

何處吹笳薄暮天,
塞垣高鳥沒狼煙。
遊人一聽頭堪白,
蘇武曾經十九年。

Phiên âm

Hà xứ xuy già bạc mộ thiên,
Tái viên cao điểu một lang yên[1].
Du nhân nhất thính đầu kham bạch,
Tô Vũ[2] tằng kinh thập cửu niên.

Dịch nghĩa

Trời gần tối, nơi nào cất lên tiếng kèn Hồ,
Tường thành biên ải chim bay cao che khuất khói phân sói.
Khách đến thăm biên ải nghe tiếng khèn khiến đầu trắng ra,
Thế mà ông Tô Vũ đã từng ở mười chín năm.

Bản dịch của Hà Như

Bỗng đâu chiều vẳng tiếng kèn Hồ
Ải vắng, chim che khói mịt mờ
Khách đến nghe qua đầu bạc trắng
Đừng quên năm tháng của Ông Tô.
Hồ già là nhạc khí thổi hơi của dân tộc thiểu số phương bắc Trung Hoa, tương truyền do Trương Khiên du nhập từ Tây Vực về từ đời Hán. Âm thanh lạnh và bi thương, qua nhiều lần cải tiến, nhất là của Lý Diên Niên, nổi tiếng nhát là "Hồ già thập bát phách" của Thái Văn Cơ (Từ nguyên).

[1] Khói đốt báo nguy, bằng phân chó sói.
[2] Tự Tử Lăng, người đất Đỗ Lăng, giữ chức Trung lang tướng đời Hán Nguyên Đế (48-33 tr.CN), đi xứ Hung nô bị chúa Thiền Vu nhốt trong hang, rồi lại sai đi chăn dê 19 năm mới được Hán Thành Đế cứu đem về nuớc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Biên thượng văn Hồ già kỳ 1