從軍行其四

青海長雲暗雪山,
孤城遙望玉門關。
黃沙北戰穿金甲,
不破樓蘭終不還。

 

Tòng quân hành kỳ 4

Thanh Hải trường vân ám tuyết san,
Cô thành dao vọng Ngọc Môn quan.
Hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp,
Bất phá Lâu Lan chung bất hoàn.

 

Dịch nghĩa

Thanh Hải dải mây dài bao phủ núi tuyết,
Thành luỹ chơ vơ thấy xa xa là Ngọc Môn quan.
Đánh hàng trăm trận trên sa mạc cát vàng này, mòn cả áo giáp,
Chưa dẹp tan giặc Lâu Lan thì chưa về.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Biển xanh, núi tuyết ẩn mây ngàn,
Thành côi xa ngắm ải Ngọc Quan.
Bắc phạt, bụi vàng xuyên áo giáp,
Chưa diệt Lâu Lan, chẳng về làng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thanh Hải mây mờ cả Tuyết Sơn,
Trông về ải Ngọc một thành đơn.
Sa trường trăm trận mòn kim giáp,                          
Chưa phá Lâu Lan, bước chẳng chồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Shiroi

Biển thẫm mây mờ che núi tuyết
Cô thành vọng ải Ngọc Môn xa
Bụi vàng Bắc phạt dầy kim giáp
Chưa phá Lâu lan, biệt xứ nhà!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tú Nhiên

Mây giăng núi tuyết xa xa,
Góc trời thành lẻ trông ra ải ngoài.
Sa trường giáp trụ sờn phai,
Giặc chưa phá hết, thân trai chưa về.

Tú Nhiên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thanh Hải mây mờ che núi Tuyết
Ngọc Môn xa ngắm dãy thành trơ
Giáp mòn sa mạc hàng trăm trận
Chưa phá Lâu Lan nguyện chẳng về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây Thanh Hải che mờ núi Tuyết
Ngọc Môn quan thấy miệt xa xa
Cát vàng trăm trận trải qua
Lâu Lan chưa diệt thì ta chưa về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thanh Hải mây dài che núi tuyết
Thành cô xa ngóng Ngọc Môn quan
Cát vàng trận bắc rách áo giáp
Không phá Lâu Lan chẳng rút quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh Hải mây dài phủ núi băng,
Chơ vơ thành luỹ Ngọc Môn quan.
Đánh hàng trăm trận mòn cả giáp,
Chưa trở về khi còn Lâu Lan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời