Xếp theo:

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Dương Quan khúc - Trung thu tác

25.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
14 trả lời, 6441 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 02:12

Đào Nguyên hành

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Vương An Thạch
3 trả lời, 3231 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/08/2008 13:05

Đắc sơn vũ

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Mai Nghiêu Thần
2 trả lời, 1314 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 04/12/2012 09:20

Đăng Yên Thế lộ

Việt Nam » Cận đại » Kỳ Đồng » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 1995 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 27/05/2010 22:34

Đề Bá Thời sở hoạ cung nữ

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Hàn Câu
2 trả lời, 1329 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 02/01/2013 09:53

Đề để gian bích

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
15 trả lời, 3534 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/07/2006 07:19

Đề Hoa sơn bích tự

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thuấn Khâm
1 trả lời, 1400 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 07/12/2012 10:49

Đề Mộc Lan miếu

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
5 trả lời, 2376 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 16/11/2012 16:43

Đề Phổ Lại tự

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 1807 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 14/04/2010 03:54

Đề Sa Khê dịch

11.00
Trung Quốc » Nguyên » Lưu Cơ
1 trả lời, 1597 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 01/09/2012 16:53

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: Hà Như