得山雨

急雨射蒼壁,
濺林蹺萬珠。
山根水壅壑,
漫竅若注壺。

 

Đắc sơn vũ

Cấp vũ xạ thương bích,
Tiễn lâm khiêu vạn châu.
San căn thuỷ ủng hác,
Man khiếu nhược chú hồ.

 

Dịch nghĩa

Mưa hắt vào vách núi xanh,
Rừng tung toé muôn hạt châu nhảy.
Dưới chân núi khe suối ngập cả,
Nước dâng đến cửa hang, chảy như trút nước vào bình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Mưa hắt vách non xanh
Ngọc tung khắp ngọn cành
Nước đầy lòng khe suối,
Hang rót hết vào bình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa tuôn vào vách biếc
Rừng toé muôn hạt châu
Chân non khe suối ngập
Nước rót vào hang sâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời