14/07/2024 20:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc sơn vũ
得山雨

Tác giả: Mai Nghiêu Thần - 梅堯臣

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 04/12/2012 09:20

 

Nguyên tác

急雨射蒼壁,
濺林蹺萬珠。
山根水壅壑,
漫竅若注壺。

Phiên âm

Cấp vũ xạ thương bích,
Tiễn lâm khiêu vạn châu.
San căn thuỷ ủng hác,
Man khiếu nhược chú hồ.

Dịch nghĩa

Mưa hắt vào vách núi xanh,
Rừng tung toé muôn hạt châu nhảy.
Dưới chân núi khe suối ngập cả,
Nước dâng đến cửa hang, chảy như trút nước vào bình.

Bản dịch của Hà Như

Mưa hắt vách non xanh
Ngọc tung khắp ngọn cành
Nước đầy lòng khe suối,
Hang rót hết vào bình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Nghiêu Thần » Đắc sơn vũ