陶者

陶盡門前土,
屋上無片瓦。
十指不沾泥,
鱗鱗居大廈。

 

Đào giả

Đào tận môn tiền thổ,
Ốc thượng vô phiến ngoã.
Thập chỉ bất triêm nê,
Lân lân cư đại hạ.

 

Dịch nghĩa

Nung hết đất trước cửa
Nhưng mái nhà không có một viên ngói
Những kẻ mười ngón tay chẳng dính chút bùn
Lại được ở nhà cao lộng lẫy

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Nung hết đất ngoài cửa
Không viên ngói lợp nhà
Những tay bùn chẳng dính
Lầu gác rộng nguy nga


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Nung hết đất vườn trước,
Nhà không viên ngói lợp.
Kẻ tay chẳng dính bùn,
Nhà ở cao lớp lớp.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Nung cho hết đất trước hiên
Nhưng không có, ngói ở trên mái nhà
Mười ngón tay chẳng bùn nhơ
Ở nơi gác mộng lầu mơ ngất trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước nhà đào hết đất nung
Một viên ngói lợp cũng không có nào
Kìa ai gác rộng lầu cao
Bàn tay mười ngón dính đâu chút bùn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đất trước cửa nung hết
Nhà không viên ngói dắt
Bàn tay không dính bùn
Nhà lợp ngói to tát.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời