04/12/2021 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào giả
陶者

Tác giả: Mai Nghiêu Thần - 梅堯臣

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 04:59

 

Nguyên tác

陶盡門前土,
屋上無片瓦。
十指不沾泥,
鱗鱗居大廈。

Phiên âm

Đào tận môn tiền thổ,
Ốc thượng vô phiến ngoã.
Thập chỉ bất triêm nê,
Lân lân cư đại hạ.

Dịch nghĩa

Nung hết đất trước cửa
Nhưng mái nhà không có một viên ngói
Những kẻ mười ngón tay chẳng dính chút bùn
Lại được ở nhà cao lộng lẫy

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Nung hết đất ngoài cửa
Không viên ngói lợp nhà
Những tay bùn chẳng dính
Lầu gác rộng nguy nga
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Nghiêu Thần » Đào giả