題伯時所畫宮女

睡起昭陽黯淡妝,
不知緣底背斜陽。
若教轉盼一回首,
三十六宮無粉光。

 

Đề Bá Thời sở hoạ cung nữ

Thuỵ khởi Chiêu Dương ảm đạm trang,
Bất tri duyên để bối tà dương.
Nhược giao chuyển phán nhất hồi thủ,
Tam thập lục cung vô phấn quang.

 

Dịch nghĩa

Ở cung Chiêu Dương ngủ dậy, phai nhạt trang điểm
Chẳng hiểu vì sao lại quay lưng lại với nắng chiều
Nếu chỉ một lát quay đầu lại nhìn
Ba mươi sáu cung không mầu phấn nào sánh bằng


Bài này tuyển từ Lăng Dương tập quyển 4, bản Tứ khố toàn thư. Lý Bá Thời tên là Công Lân, hoạ gia nổi tiếng Bắc Tống.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chiêu Dương ngủ dậy điểm trang nhòa
Chẳng biết sau lưng ngoảnh ánh tà
Nếu để quay đầu nhìn chốc lát
Phấn mầu này dám đọ cung Vua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiêu Dương thức dậy, nhạt điểm trang,
Chẳng biết quay lưng chiều nắng vàng.
Nếu chỉ quay đầu nhìn chốc lát,
Phấn mầu nào sánh ánh cung quang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời