芙蓉樓送辛漸其一

寒雨連江夜入吳,
平明送客楚山孤。
洛陽親友如相問,
一片冰心在玉壺。

 

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô,
Bình minh tống khách Sở sơn cô.
Lạc Dương thân hữu như tương vấn,
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.

 

Dịch nghĩa

Mưa lạnh rơi khắp mặt sông trong đêm vào đất Ngô,
Khi trời sáng tiễn khách chỉ có ngọn núi đất Sở trơ trọi.
Nếu như bạn bè thân thích ở Lạc Dương có hỏi thăm,
(Thì xin đáp tôi vẫn giữ) một mảnh lòng trong sáng như băng trong bình ngọc.


Phù Dung lâu do vua nhà Đông Tấn cho xây và đặt tên ở tại phía tây bắc thành Trấn Nam phủ (nay là tây bắc huyện Đan Dương, tỉnh Giang Tô).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Mưa lạnh tràn sông đêm đến Ngô
Sáng ra tiễn khách núi buồn trơ
Lạc Dương nếu có người thân hỏi
Một mảnh lòng băng tại ngọc hồ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đang đêm mưa lạnh vào Ngô,
Sáng ngày đưa khách, núi cô trập trùng.
Lạc Dương bầu bạn hỏi cùng,
Băng tâm một mảnh ở trong ngọc hồ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mưa lạnh sông đêm vào đất Ngô
Sáng đưa tiễn khách, núi trơ trơ
Lạc Dương nếu có ai thăm hỏi
Một mảnh lòng băng ở ngọc hồ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mưa lạnh theo sông tối tới Ngô,
Sáng ra đưa khách núi Nam sầu.
Bạn bè đất Lạc như thăm hỏi,
Một mảnh lòng băng giữa ngọc hồ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Vào Ngô mưa lạnh sông khuya
Sớm mai núi Sở sầu chia nẻo sầu
Lạc Dương bạn hỏi thăm nhau
“Băng trong bình ngọc” tôi nào dám quên.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Mưa lạnh tràn sông đêm đến Ngô
Bình minh tiễn khách Sở non trơ
Bạn thân thành Lạc ai thăm hỏi
Lòng lạnh như băng ở ngọc hồ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
22.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Mưa lạnh mờ sông, đêm đến Ngô
Sớm mai tiễn khách, Sở sơn trơ
Lạc Dương bạn hỏi xin thưa giúp
Một tấm lòng băng ở ngọc hồ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mưa lạnh tràn sông tối tới Ngô
Tinh sương tiễn khách Sở non trơ
Bạn thân thành Lạc như thăm hỏi
Một tấm lòng băng giữa ngọc hồ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Hưởng

Sông đêm mưa lạnh đến Ngô
Sớm mai tiễn khách, núi chơ vơ sầu
Lạc Dương ví hỏi thăm nhau
Lòng băng một mảnh đáy sâu ngọc hồ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mưa lạnh đầy sông tối tới Ngô
Sớm mai đưa khách núi đơn cô
Lạc Dương bè bạn như thăm hỏi
Một tấm lòng băng đáy ngọc hồ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối