閨怨

閨中少婦不知愁,
春日凝妝上翠樓。
忽見陌頭楊柳色,
悔教夫婿覓封侯。

 

Khuê oán

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.

 

Dịch nghĩa

Người thiếu phụ nơi phòng khuê không biết buồn,
Ngày xuân trang điểm đẹp đẽ bước lên lầu biếc.
Chợt thấy màu dương liễu tốt tươi ở đầu đường,
Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu.


Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Ngữ văn 10 giai đoạn từ 2007.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ntv

Thiếu phụ nào biết buồn đâu
Ngày xuân trang điểm lên lầu gương soi
Chợt nhìn liễu rủ xanh ôi
Hận mình chẳng giữ chồng thôi quan trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Phòng khuê, thiếu phụ đâu sầu,
Điểm tô đẹp đẽ, lên lầu ngắm xuân.
Đầu đường, thấy liễu xanh rần,
Hối xui chàng mãi dấn thân phong hầu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thiếu phụ phòng khuê chẳng biết sầu
Ngày xuân dừng phấn bước lên lầu
Đầu đường chợt thấy liễu tươi thắm
Tiếc đã khuyên chồng kiếm tước hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phòng khuê thiếu phụ biết chi sầu
Trang điểm ngày xuân dạo gót lầu
Chợt thấy đầu đường dương liễu biếc
Hối xuôi chàng kiếm chút công hầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thiếu phụ phòng the chẳng biết sầu
Ngày Xuân chưng diện bước lên lầu
Đầu đường chợt thấy xanh dương liễu
Giận xúi chồng theo đuổi ấn hầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Thiếu phụ phòng khuê chẳng biết sầu,
Ngày xuân chải chuốt, bước lên lầu.
Đầu đường chợt thấy màu dương liễu,
Hối để chàng đi kiếm tước hầu.


Bản dịch có tham khảo bản dịch của Trần Trọng San.
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiếu phụ phòng khuê chẳng biết sầu,
Ngày xuân trang điểm bước lên lầu.
Đầu đường chợt thấy màu dương liễu,
Ân hận để chàng kiếm tước hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Thiếu phụ phòng khuê chẳng biết sầu,
Ngày xuân trang điểm, bước lên lầu,
Thấy đường dương liễu màu xanh biếc,
Tiếc để chồng đi kiếm tước hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Le Tu

Thiếu phụ phòng the chẳng biết sầu.
Ngày xuân điểm phấn dạo chơi lầu.
Đầu đường chợt thấy, Liễu khoe sắc.
Oán hận chồng xa kiếm tước hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Trẻ trung chi biết là sầu
Ngày xuân son phấn lên lầu đứng trông
Dương xanh liễu biếc tường đông
Vì ta muốn quý nên chồng xa xôi


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối