Cửa quán rượu xanh xanh dương liễu
Thiếp soạn ly chàng thổi lửa lò
Ngàn vàng nhờ bán văn chương
Cái thời quần cộc sao chàng quên đi

tửu tận tình do tại