Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 04/08/2014 21:34 bởi tôn tiền tử
Phan Tố Tâm 潘素心 tự Hư Bạch 虛白, người Thiệu Hưng, Chiết Giang, con gái tri châu Phan Nhữ Quýnh 潘汝炯, lấy chồng là Uông Nhuận 汪潤 làm chức Chiêm sự. Vợ chồng hoà hợp, thường cùng nhau xướng hoạ, làm nhiều thơ được Viên Mai 袁枚 tán thưởng.