Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Bạch đầu ngâm

33.33
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
6 trả lời, 15822 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 18:24

Cầm ca kỳ 1

Trung Quốc » Hán » Tư Mã Tương Như
4 trả lời, 7875 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/10/2008 23:38

Cầm đài

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
13 trả lời, 5151 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 21:30

Đỗ thừa tướng Tông diên trung tặng mỹ nhân

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Quần Ngọc
10 trả lời, 3676 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/01/2008 17:42

Ký Thục khách

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
6 trả lời, 1560 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/03/2014 12:28

Trúc chi từ kỳ 06

Trung Quốc » Minh » Vương Quang Duẫn
1 trả lời, 950 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/08/2014 13:42

Văn Quân

Trung Quốc » Thanh » Ngô Ỷ
1 trả lời, 38 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/10/2021 23:18

Vịnh cổ

Trung Quốc » Thanh » Phan Tố Tâm
1 trả lời, 984 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/08/2014 21:37

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Trác Văn Quân