田園樂其六

桃紅復含宿雨,
柳綠更帶朝煙。
花落家童未掃,
鳥啼山客猶眠。

 

Điền viên lạc kỳ 6

Đào hồng phục hàm túc vũ,
Liễu lục cánh đới triêu yên.
Hoa lạc gia đồng vị tảo,
Điểu đề sơn khách do miên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Mưa cũ, đào tươi vẫn ngậm,
Khói xuân, liễu biếc còn đeo.
Hoa rụng trẻ nhà chưa quét,
Oanh ca khách núi ngủ khoèo.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đào hồng vẫn ngậm hạt mưa
Khói mai lãng đãng liễu đưa xanh rờn
Lá rơi còn đợi tiểu đồng
Oanh kêu khách núi giấc nồng chưa tan.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đào hồng tươi dưới mưa bay
Sương mai liễu biếc cành dài
Con nhà hoa rơi chưa quét
Chim ca khách núi ngủ say.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Đào hồng còn ngậm mưa đêm
Liễu xanh lại quàng sương sớm
Hoa rơi trẻ nhà chưa dọn
Chim kêu khách vẫn ngủ say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đào hồng còn đẫm mưa tối,
Liễu lục lại dầm sương mai.
Hoa rụng gia đồng chưa quét,
Chim kêu khách núi còn ngơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đào hồng ướt đọng mưa đêm
Liễu biếc sương mai đang phủ
Trẻ nhà chưa quét hoa rơi
Khách núi chim kêu còn ngủ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Mưa đêm đào hồng chúm chím
Sương sớm liễu vẻ càng xanh
Hoa roi trẻ nhà chưa quét
Chim kêu khách núi giấc nồng.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đào hồng dầm dề mưa tối
Liễu xanh vướng vít sương mai
Hoa rụng trẻ còn chưa quyét
Chim kêu khách núi ngủ vùi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Hồng đào còn ngậm mưa đêm
Sương mai lóng lánh trên rèm liễu xanh
Cánh hoa rơi trải trước thềm
Chim oanh hót gọi ngủ quên có người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đào hồng lại ướt mưa tối
Liễu biếc còn dầm khói mai
Hoa rụng, trẻ chưa quét vội
Chim kêu, khách vẫn mơ dài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối