07/10/2022 07:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền viên lạc kỳ 6
田園樂其六

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/03/2010 08:32

 

Nguyên tác

桃紅復含宿雨,
柳綠更帶朝煙。
花落家童未掃,
鳥啼山客猶眠。

Phiên âm

Đào hồng phục hàm túc vũ,
Liễu lục cánh đới triêu yên.
Hoa lạc gia đồng vị tảo,
Điểu đề sơn khách do miên.

Bản dịch của Giản Chi

Mưa cũ, đào tươi vẫn ngậm,
Khói xuân, liễu biếc còn đeo.
Hoa rụng trẻ nhà chưa quét,
Oanh ca khách núi ngủ khoèo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Điền viên lạc kỳ 6