13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ, 13 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Thị Mỹ Dạ (65 bài)
- Thái Bá Tân (62 bài)
- Bế Kiến Quốc (96 bài)
- Nguyễn Thuỵ Kha (128 bài)
- Nguyễn Hoàng Sơn (25 bài)
Tạo ngày 15/11/2020 11:30 bởi hongha83
Vũ Ngọc Trân (1949-) là kỹ sư ngành Địa chất thuỷ văn, đã về hưu, nguyên liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Miền Trung, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tác phẩm:
- Thơ dịch và sáng tác (tuyển chọn 2020) (nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020)

 

Thơ dịch tác giả khác