Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Ngọc Trân (1 bài)
Tạo ngày 21/11/2022 19:45 bởi hongha83
Dixie Lucile Reiniger Willson (1890-1974) là nhà viết kịch phim, người Mỹ, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách và tiểu thuyết dành cho trẻ em... Dixie Willson được sinh ra tại Estherville, Iowa, cha là John David Willson, một luật sư,
và mẹ Rosalie Willson, một giáo viên tiểu học và gia sư piano. Một người em trai của bà là Robert Meredith Willson đã trở nên nổi tiếng với tư cách là nhà soạn nhạc của vở nhạc kịch nổi tiếng The music man của Broadway.