送北使麻合,喬元郎

軺星兩點照天南,
光引台躔夜繞三。
上國恩深情易感,
小邦俗薄禮多慚。
節凌瘴霧身無恙,
鞭拂春風馬有驂。
鼎語願溫中統詔,
免教憂國每如惔。

 

Tống bắc sứ Ma Hợp, Kiều Nguyên Lãng

Diêu tinh lưỡng điểm chiếu thiên Nam,
Quang dẫn thai triền dạ nhiễu tam.
Thượng quốc ân thâm tình dị cảm,
Tiểu bang tục bạc lễ đa tàm.
Tiết lăng chướng vụ thân vô dạng,
Tiên phất xuân phong mã hữu tham.
Đỉnh ngữ nguyện ôn Trung Thống chiếu,
Miễn giao ưu quốc mỗi như đàm.

 

Dịch nghĩa

Hai ngôi sao sứ thần chiếu xuống trời Nam,
Ánh sáng dẫn theo cung độ mỗi đêm diễu quanh ba vòng.
Ơn thượng quốc sâu sắc dễ cảm tình người,
Phong tục nước nhỏ đơn giản thẹn lễ nghi sơ suất.
Cờ tiết mao vượt qua lam chướng, ngài vẫn bình an.
Ngọn roi quất trong gió xuân, ngựa có ngựa kèm.
Xin hãy ôn lại lời nói “chuông vạc” trong tờ chiếu năm Trung Thống,
Để tránh cho nhau khỏi mối phiền lo nước luôn luôn nung đốt trong lòng.


Năm 1301, Kiều Nguyên Lãng là sứ nhà Nguyên, được Nguyên Thành Tông phái sang. Đây là lần thứ tư nhà Nguyên phái sứ đến nước ta. Thượng hoàng Nhân Tông thay mặt con Trần Anh Tông tiếp đoàn sứ thiên triều Ma Hợp và Kiều Nguyên Lãng. Khác hai lần đầu nhà Nguyên đòi vua Trần phải vào chầu, đoàn sứ lần này chỉ có nhiệm vụ nhắc nhà Trần cứ theo đúng lệ vào cống tiến, sứ Nguyên sẽ không sang nữa. Đây là thắng lợi ngoại giao của nhà Trần, nền hoà bình đã vững chắc hơn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Trời Nam, sao sứ chiếu hai ngôi,
Dẫn lối ba vòng, đêm sáng soi,
Bên ấy, ơn sâu tình cảm động
Nơi đây, lễ bạc thẹn sơ sài.
Gió xuân vi vút, vui kèm ngựa.
Cờ tiết xông pha, mừng khoẻ người.
Trung Thống, chiếu xưa, lời hãy nhớ,
Nỗi lo đất nước, dịu lòng tôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai ngôi sao sứ chiếu trời nam
Dẫn lối ba vòng sáng cả đêm
Đất bắc ơn sâu tình cảm nặng
Trời nam tục bạc lễ nghi hèn
Xông pha cờ tiết mừng ông khoẻ
Vi vút hơi xuân vó ngựa kèm
Trung Thống chiếu xưa xin hãy nhớ
Tránh nhau đừng để khổ dân đen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Trời Việt hai ngôi sao sứ giả,
Hào quang thai phủ rọi ba vòng.
Ơn trên tình nặng bao hân cảm,
Nước mọn lễ sơ những thẹn thùng.
Lam chướng xông pha người mạnh khoẻ,
Gió xuân rong ruổi ngựa thung dung,
Chiếu ban Trung Thống lời ôn hậu,
Lo nước bâng khuâng khỏi bận lòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai ngôi sao sứ chiếu trời Nam,
Sáng dẫn ba vòng đêm diễu quanh.
Thượng quốc cảm tình người sắc bén,
An Nam phong tục lễ nghi phàm.
Ngài an cờ tiết qua lam chướng,
Roi quất gió xuân kèm ngựa thêm.
Trung Thống chiếu xưa xin hãy nhớ,
Để lo tránh khỏi mối ưu phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Hai ngôi sao sáng rớt trời Nam
Ba vòng ánh sáng rực hào quang
Thượng quốc ơn sâu tình dễ cảm
Tiểu bang tục bạc lễ nan kham
Cờ tiết xông pha an ngọc thể
Gió xuân roi phất ngựa oai hùm
Nhớ lời trang trọng chiếu Trung Thống
Dẹp nỗi lo âu tựa lửa hừng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời