饋張顯卿春餅

柘枝舞罷試春衫,
況值今朝三月三。
紅玉堆盤春菜餅,
從來風俗舊安南。

 

Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính

Giá chi vũ bãi, thí xuân sam,
Huống trị kim triêu tam nguyệt tam.
Hồng ngọc đôi bàn xuân thái bính,
Tòng lai phong tục cựu An Nam.

 

Dịch nghĩa

Múa giá chi xong, thử tấm áo ngày xuân,
Huống nữa hôm nay lại gặp tiết mồng ba tháng ba.
Bánh rau mùa xuân, như ngọc hồng bày đầy mâm,
Đó là phong tục của nước An Nam xưa nay.


Trương Hiển Khanh tức Trương Lập Đạo 張立道, sang sứ nước ta hai lần. Lần thứ nhất vào năm 1265 để “tuyên dụ” chiếu chỉ của vua Nguyên (Trần Thái Tông đã làm thơ tiễn trong dịp này). Lần thứ hai, vào năm 1291 (dưới triều Trần Nhân Tông) nhằm dụ nước ta quy phục và bắt Nhân Tông thân sang chầu. Nhưng do kết quả ba lần chiến thắng oanh liệt của nhân dân ta, do thái độ mềm mỏng nhưng kiên quyết của vua tôi nhà Trần, Hiển Khanh đã phải có thái độ kính nể. Trong bài thơ hoạ đáp với vua Trần, Hiển Khanh đã viết: “An Nam tuy tiểu văn chương tại, Vị khả khinh đàm tỉnh để oa” (Nước An Nam tuy nhỏ nhưng có văn chương, Chưa thể nói một cách nông cạn họ là ếch ngồi đáy giếng).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Múa giá chi rồi, thử áo xuân,
Hôm nay, hàn thực, buổi thanh thần.
Bánh rau đầy đặn như hồng ngọc,
Nước Việt, tục này theo cổ nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giá chi vừa múa, áo xuân đo
Hàn thực sáng nay tiết tháng ba
Đầy dẫy bánh rau như cổ ngọc
An Nam phong tục tổ tiên ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Thôi múa cành dâu, thử áo xuân,
Ngày nay hàn thực lại đương tuần.
Mâm sơn hồng ngọc, bánh xuân thể,
Tục cũ An Nam cứ mỗi lần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Xuân thái bính

Bánh cuốn làm bằng bột gạo cán mỏng, cuốn nhiều rau và ít thịt đồ chín.
Từ này được giải thích trong "Từ điển mở Wiktionary", không biết thế nào, các bạn xem lại nhé!

https://vi.wiktionary.org..._gi%E1%BA%A3n_th%E1%BB%83

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

xuân thái bính

Mình cho rằng có lẽ nó có họ hàng với 春卷 là nem cuốn (spring roll) ngày nay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Múa giá chi xong thử áo xuân,
Hôm nay hàn thực tiết đương tuần.
Đầy mâm rau bánh xuân như ngọc,
Phong tục An Nam từ cổ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giá chi múa thử áo xuân,
Hôm nay hàn thực đương tuần tháng ba.
Đầy mâm rau bánh xuân quà,
An Nam phong tục từ xa xưa rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Sau múa cành dâu, thử áo xuân,
Hôm nay, Tết Hàn thực thanh tân.
Đầy mâm hồng ngọc là bánh cuốn,
An Nam phong tục của cổ nhân.

15.00
Trả lời