Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hạ Hoàn Thuần (3 bài)
- Ngô Triệu Khiên (2 bài)
- Bành Tôn Duật (14 bài)
- Khuất Đại Quân (36 bài)
- Ngô Lịch (1 bài)
Tạo ngày 09/04/2019 20:21 bởi tôn tiền tử
Trần Cung Doãn 陳恭尹 (1631-1670) là thi nhân đầu đời Thanh, tự Nguyên Hiếu 元孝, hiệu Bán Phong 半峰, cuối đời hiệu Độc Lộc tử 獨漉子, cũng xưng là La Phù bố y 羅浮布衣, người Thuận Đức, Quảng Đông. Vĩnh Lịch đế Nam Minh giao cho ông thế tập cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự. Sau khi Quế vương thua, ông náu mình ẩn tích. Cùng với Khuất Đại Quân, Lương Bội Lan được gọi là Lĩnh Nam tam đại gia. Tác phẩm có Độc Lộc đường tập.